k Info
 • Hoofdsponsors:

 • dorpspomp
 • vanregenmortel
 • SDWorx
 • vanregenmortel
 • bouwpeetermans
 • sinelco
 • vanlooprojects
 • publisport
 • Hoofdsponsors:

 • trappenmakerijswolfs
 • Sportspay
 • Vanroie
 • tuincentermichiels
 • vanlommel
 • vanloy
 • zuivelpeetermans
 • Co sponsors:

 • hertog advocaten bazil hofke carcleaningkb vercammen autosclaes mevac
 • Contactgegevens van het bestuur:

  Functie Naam/Telefoon E-mailadres
  Algemene Coordinatie / Sportief seniors / Sportief verantwoordelijke Rob Luyten
  0473 45 88 94
  robluyten@belgacom.net
  Schatbewaarder Ronny Oprins
  0478 55 39 30
  oprins.oprins@gmail.com
  Gerechtigd Correspondent Ides Theuninck
  0497 05 12 38
  itheuninck@deloitte.com
  Sponsoring Jo Buts
  >0476 62 76 47
  jo.buts@xerius.be
  Algemene Coordinatie Jeugd Raf Bloemen
  0477 26 29 87
  rbloemen2000@yahoo.com
  Sportief verantwoordelijk jeugd Andy Verstappen
  0498 02 57 82
  andy.verstappen@telenet.be
  Extra sportieve organisaties Jochen van Aelten
  0477 49 52 25
  jochenvanaelten@gmail.com
  Buiteninfrastructuur - deel 1 David Laenen
  0496 87 71 12
  laenen.marien@gmail.com
  Buiteninfrastructuur - deel 2 Johan Braes
  0474 37 36 79
  johanbraes@hotmail.com
  Binneninfrastructuur - deel 2 Ben Rectem
  0477 61 36 30
  ben.rectem@telenet.be
  Binneninfrastructuur - deel 1/beheer verhuur kantine Tim Meeus
  0484 91 85 44
  anja.vanuytsel@telenet.be
  Tornooiverantwoordelijke Frank Verhaegen
  0479 05 23 03
  frankverhaegen@telenet.be
  Kantine jeugd deel 1 Raf/Suzanne Verherstraeten
  0497 99 50 27
  raf.verherstraeten@telenet.be
  Kantine jeugd deel 2 Willy/Jenny Lasters
  0476 43 70 19
  willy_lasters@hotmail.com
  Kledijverantwoordelijke Manuella Van Kerckhoven
  0495 37 64 41
  ivan.seyen@telenet.be
  Boekhouding Petra Michiels
  0479 21 73 32
  lennartenpetra@peetermans-beton.be

  Tarieven

  Inkom
  Inkom: Jeugdwedstrijden 2,5 €
  Inkom: Reserven 2,5 €
  Inkom: Eerste elftal 6 €
   
  Abonnementen
  Junior: wedstrijden jeugd en reserven 25 €
  Full: alle wedstrijden 70 €
   
  Aansluiting nieuwe speler (lidgeld)
  U5 80 €
  U6 160 €
  U7 180 €
  U8 180 €
  U9 180 €
  U10 180 €
  U11 180 €
  U12 180 €
  U13 180 €
  U14 180 €
  U15 180 €
  U16 180 €
  U17 180 €
  Reserven 180 €
  Seniors/1ste ploeg 180 €
   
  Heraansluiting speler Lidgeld + 25 €
  Laattijdige betaling lidgeld 25 €

  SPORTONGEVALLEN EN VERZEKERING

  Tip:
  Print hier zelf uw formulier(aangifte van ongeval) af.
  Zodoende heb je steeds eentje bij de hand.
  Dowload PDF

  Gelieve dit binnen de 5 werkdagen te bezorgen aan Ides Theuninck.

  Procedure in verband met sportongevallen
  Alle spelers van KFC Herselt zijn verzekerd bij de Belgische voetbalbond die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.
  De minimum leeftijd van aansluiting bij de KBVB is 6 jaar.
  Federaal solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB
  Dit is in feite geen verzekering maar wel een door de bond opgericht solidariteitsfonds waar aangesloten spelers, scheidsrechters, afgevaardigden een beroep kunnen doen bij ongevallen.
  Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten. De gelden van dit solidariteitsfonds komen uit de gelden gestort door de clubs die wedstrijden organiseren.

  Tegemoetkoming
  Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club.
  Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

  Aard van de tegemoetkoming
  1. Er zijn tal van tegemoetkomingen maar teveel om op te sommen. Algemeen kan men zeggen
  2. Er is steeds een vrijstelling van € 8,55 per ongeval voor dossierskosten.
  3. In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apothekers, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden)
  4. De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F..
  5. Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
  6. Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelde geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

  Aangifte van sportongevallen
  1. Bij een ernstige kwetsuur.
  De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk binnengebracht worden op het jeugdsecretariaat, omdat de aangifte binnen de 14 werkdagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.
  Een laattijdige aangifte geeft aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.
  Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.


  2. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.
  Zorg er steeds voor dat u een ongevalformulier, af te halen bij uw trainer, volledig laat invullen:
  -aangifte van ongeval:vult de betrokkene/trainer/speler in
  -medisch getuigschrift: in te vullen door de behandelende geneesheer

  Bezorg dit formulier tijdig op het secretariaat of bij een bestuurslid.
  Geef nooit een niet ingevuld formulier aan uw trainer of bestuurslid.
  Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig attest van herstel. Dit document ingevuld door de dokter en samen met de kwijtschriften van mutualiteit, apotheker en dergelijke moeten terugbezorgd worden op het secretariaat.

  Terugbetaling van de onkosten
  De terugbetalingen zullen geschieden op de rekening die u heeft opgegeven op het inlichtingsformulier bijgevoegd bij de ongevalaangifte.

  Historiek van de club:

  In het begin van de jaren twintig stichten onderpastoor Clottens en de studenten van Herselt een voetbalclub. Dit in navolging van de omliggende gemeenten, die elkander reeds in vriendenmatchen bekampen. Iedereen is erg geestdriftig en de eerste wedstrijd tegen Testelt wordt grondig voorbereid. En op die memorabele zondagnamiddag staan onze elf studenten, met het idee: "We zullen die knuppels van Testelt eens leren wat sjotten is." Maar het wordt 6-0 in het voordeel van 'die knuppels' en de brave ziel Clottens komt tot het besluit dat studentenvoeten niet altijd geschikt blijken om tegen een bal te trappen. Hij moet een beroep doen op boeren -en arbeidersjongens. Het vinden en aanleggen van een voetbalterrein is in deze tijd niet erg moeilijk. Men kapt enkele slanke dennen, zaagt ze op de vereiste lengte en plant ze dan op één of ander braakliggende lap grond. Kleedkamers worden gevonden in een naburig huis of hoeve, waar de kelderkamer, de schuur of het karrenhok geschikte plaatsen zijn om zich in voetbalplunje(?) te steken.

  De pioniers van het Herselts voetbal laten hun zweet op de Schum, op de Snepkens(naast de melkerij), in de Varenwinkel(aan Maurice Van der Veken) en aan de 'Centric' (in het dorp, in de buurt van dr. Vanparijs). De 'Centric-periode' duurt van 1924 tot 1929. Het lokaal is gevestigd bij de Witte Jacobs. Het nabijgelegen lokaal is de plaats waar men zich omkleedt en de lege tramwagons op de 'Centric' doen dienst als tribune en schuilplaats als het stortregent. Her en der worden vriendenwedstrijden gespeeld maar van een regelmatige competitie komt er niets van in huis. In de loop van 1931 wordt, in het café 'St. Anneke' bij Suske Milants, onder impuls van Arthur Beyens en Pros Boeckx een nieuwe voetbalclub gesticht. Een zwarte broek en een gele shirt zijn de kleuren. Op een weide, die Janneke van 't Hof in Brulen huurt, wordt duchtig getraind. Tot Lowieke Bos in de Ollemanshoek, vlakbij boerke Vink, een geschikt stuk land in huur kan nemen. Weldra ligt hier het voetbalveld van Herselt. Herselt sluit zich aan bij de Vlaamse Voetbalbond men moet bijgevolg in het kempisch gewest aantreden, samen met Noordstar, Buul, St. Vorst, Westmeerbeek, Hulshout, Voortkapel, Bouwel, Westerlo, e.a..

  De Ollemansperiode verloopt meestal succesvol vermits onze jongens een sterk elftal op de been kunnen brengen. Een eerste plaats in het kampioenschap door St. Vorst achter te laten en een tweede plaats, na Noordstar, zijn hiervan treffende bewijzen. Spijtig genoeg veroorzaakt onderlinge onenigheid bij bestuursleden en -of spelers in de loop van 1936 het einde van deze voetbalvereniging. Als een tiental mensen van achter de Molenberg besluiten een voetbalploeg te stichten, is het daarvoor een allesbehalve ideale tijd. België heeft in 1938 een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd en dat resulteert in de oproeping van jongens rond de 20 en 25 jaar. Een bestuurslid van Westerlo Sport waarschuwt Mil Smolders nog met de woorden: "Een club oprichten is een goed initiatief, maar ge weet wel het begin maar niet het einde van uw miserie." Op 19 maart 1938 vindt de stichtingsvergadering plaats. En op 15 april van datzelfde jaar laat de Belgische Voetbalbond weten dat F.C. De Vrijheid ingeschreven is en aan de volgende competitie in derde gewestelijke Antwerpen moet deelnemen. Het eerste seizoen is zoeken en uitproberen en goede resultaten blijven dan ook achterwege. Als in 1939 de algemene mobilisatie afgekondigd wordt, verandert elke week de opstelling van de elftallen.

  Tijdens de periode 1939-1940 ligt het voetbal zo goed als stil. Men start opnieuw tijdens de periode 1940-1943 en het eerste elftal kan een jaartje later de zo begeerde titel in de wacht slepen. Tijdens het seizoen 1944-1945 liggen de competities stil en worden alleen vriendenwedstrijden betwist. F.C De Vrijheid glijdt naar een absoluut dieptepunt en is op sterven na dood. Toch begint men in september 1945. Maar de geestdrift is weg en omdat enkele goede spelers niet meer komen opdagen, wordt het opnieuw een uitproberen van jewelste. Tijdens het seizoen 1946-1947 ondergaan de eerste ploeg en de reserven een gevoelige verjongingskuur en de uitslagen worden stukken beter. Op het einde van 1948-1949 grijpen een drietal spelers 'de macht' en brengen een nieuw bestuur op de been. Een brief werd naar 46 mensen uit de gemeente Herselt gestuurd. Met de vraag om bestuurslid te worden. Het seizoen 1955-1956 kan opnieuw met volle overtuiging begonnen worden. In 1965 besluit de Herseltse Wielerclub toe te treden tot het voetbalbestuur. Dit feit betekent een hele omwenteling in het voetballeven van F.C. De Vrijheid. Financiële moeilijkheden worden opgelost. Vreemde spelers komen het elftal versterken en er heerst een nieuw en onblusbaar optimisme. De supportersgroep groeit zienderogen. Aangepaste kleedkamers worden gebouwd. De kantine wordt vergroot en het terrein krijgt elke zomer een flinke beurt. Het hoogtepunt werd verkregen in het seizoen 1976-1977. In deze periode wordt alles gewonnen.

  Ligging terrein: Reeksen 1ste elftal:
  1938-1946 Langs de beningstraat(achter de Molenberg) 1941-1942 dalen van 2de naar 3de gewestelijke
  1943-1944 kampioen maar niet gepromoveerd
  1946-..... Langs de Stapstraat 1970-1971 kampioen en naar 2de provinciale
  1976-1977 kampioen en naar 1ste provinciale
      1978-1979 dalen naar 2de provinciale
      1979-1980 dalen naar 3de provinciale
      1980-1981 2de plaats en naar 2de provinciale
      1984-1985 dalen naar 3de provinciale
      1986-1987 kampioen en naar 2de provinciale
      1990-1991 dalen naar derde provinciale
      1994-1995 tweede plaats en naar tweede provinciale
      1995-1996 dalen naar derde provinciale
      1996-1997 tweede plaats en naar tweede provinciale
  1998-1999 verhuis 1ste elftal naar Limberg 1998-1999 dalen naar derde provinciale
      2005-2006 dalen naar vierde provinciale
      2007-2008 kampioen en naar derde provinciale
      2007-2009 dalen naar vierde provinciale
    Jeugdelftallen
  1958 gestart met kadetten en juniors
     
  Dames Elftallen
  1971 oprichting damesploeg
  1977 damesploeg wordt onafhankelijk
  1982 damesploeg wordt ontbonden
     
    Veteranenelftal
  1980 veteranenelftal wordt ingeschreven

  Documenten

  Organigram
  Huishoudelijk reglement